-

 
   

Briggen Gerdas stående rigg 2004

Fregatten Jyllands master är över 60 meter höga och på storen och focken har hon 8 vant på varje sida. Vajern som användes i underriggen var upp till 42mm tjock.

På bilden ser man att Jylland har sina läsegel riggade. Hon hade även motor som främst var till sjöslag, därav skorstenen.

Fregatten Jyllands riggarverkstad fungerar som museum. Här hittar du alla möjliga tampar och block.

På bilden syns Fregatten Jyllands mycket stora jungfrur, samt de stora salingarna. Dessa användes av soldater i strid, därav soldathålet mellan pyttingsvanten.