Material vi använder till våra riggar

De material och tillverkningsmetoder som vi på Gyllenborg Rigg använder oss av, är ett resultat av 30 års erfarenhet från riggbranshen. Exempelvis så har vi provat väldigt många olika typer av riggwire och tågvirke för att komma fram till det vi använder idag.
Det finns en mängd olika typer av tågivrke, wire etc. men genomgående så är all material som kommer ifrån oss av högsta kvalitet. Shacklar, vantskruvar och wirar är givetvis klassade. Tidigare så använde man sig oftast av hampa till tågvirke, men idag använder vi oss nästan uteslutande av konsthampa då hållbarheten är oöverträffad samtidigt som den är mycket lik vanlig hampa.

I stora drag kan man säga att vi använder de material som vi kommit fram till gemensamt med kunden. Ofta är det en process var man överväger hur mycket från orginal man vill gå för att få ett mer underhållsfritt fartyg.