-

 
   

Briggen Gerdas stående rigg 2004

Här riggar vi till Briggen Gerdas rår i slutfasen av den stående riggen. Som du ser har Gerda både under och övermärsrår. Vi använder oss oftast mobilkranar vid sättning av mast och rår.

Vy av Briggen Gerdas rundhult och fockmast motljus. På bilden kan du se att vi har användt oss av latter (trävevlingar) precis som det var på henne orginal. På bilden kan man också diverse fall och löpande rigg i gerdas rigg.

Briggen Gerda har som du ser 5 vant på stormasten. Tågvirket mellan jungfrur (taljerep) är i så kallad ormlina, och är mycket svårsträckt. Ormlina är relativt likt naturligt tågvirke även om varje kardel har en wirekärna. Denna typ av taljerep använde vi i hela Briggen Gerdas rigg.

På denna bilden är i stort sätt hela Briggen Gerdas stående rigg klar. Vi har här också monterat alla brassar.Från det att bilden är tagen skall det ta ca 10 månader innan Briggen Gerda kommer ut på sin första seglats.