Vänergaleasen Mina

Mina byggdes 1876 vid Fågelö gård och användes som fraktfartyg främst i Vänern. Galeasen slutade att gå i trafik 1959. Sedan 1994 har fartyget Lidköping som hemmahamn och man bestämde sig också för att restaurera henne. Väner-galeasen är en av Europes äldsta fartyg som dessutom inte är byggd på ett skeppsvarv.
1997 övertog föreningen Minas Vänner restaureringen och snart är hon redo för att segla igen. Riggen karakteriseras av den mycket höga rigg som krävdes för att få vind ovanför trädtopparna.
Gyllenborg Rigg monterade minas stående rigg 2004. Under hösten 2005 monterades sedan den löpande riggen. Fartyget är idag i stort sätt klart att sätta segel. Mina har stående gafflar och riggen är ca 30m hög. Båten riggades också på ett helt traditionellt sätt med mycket stora toppsegel.