<

3-mast skonaren Lindö

Lindö är en tremast märssegelskonare som är byggd 1915 i Blekinge. Lindö fick ny rigg 1976 och seglade som charterfartyg i Caribien i över 20 år och sjönk i en storm år 2000. Riggad av Gyllenborg Rigg.