<

Wishbone-skonaren Jylland

Jylland fick ny rigg och segel från Gyllenborg Rigg under 2008. Fartyget är tänkt att segla med ungdomar.