<

Skanörs Kogg

Är en kopia av en medetida Kogg förlist utanför höllviken i skåne. Gyllenborg Rigg tillverkade och monterade den stående riggen 2003. Under 2005 har vi slutfört den löpande riggen. Nu är det tänkt att Skanörskoggen skall tjäna som museum, men även chartra turister.