<

Schalken Riande

Riande är en holländskbyggd stål-schalk som byggdes om till charterfartyg i Stockholm mellan 1986 och 1988. Ny rigg fick den 1988 av Gyllenborg Rigg. Båten är i nuläget i privat ägo.