<

1600-tals Gelon, Disneyland Tokyo

Båten ligger i en nöjespark i Tokyo Japan. Gyllenborg Rigg tillverkade riggen år 2000. Man satte också upp riggen på plats i Tokyo.