<

Galeasen Talassa

Talassa är en danskbygd galeas som är byggd år 1900. 1999 fick Talassa ny rigg och rundhult och allt återställdes till orginal av Gyllenborg Rigg.