Fullriggaren Najaden

Najaden ligger idag som ett museum i Halmstad sedan 1946. Fartyget byggdes 1897 som ett övningsfartyg åt flottan. År 1990 genomgick Fullriggaren najaden en renovering, och Gyllenborg Rigg fick i uppgift att återställa rigg och rundhult. Man beslutade sig för att ha uppe den största delen av den stående riggen. På Najaden finns idag endast mindre delar av den löpande riggen uppsatt.
Fullriggaren najaden karakteriseras av ett ovanligt vackert kompositbyggt skrov. Hon var också känd för att vara en riktig snabbseglare, och man har loggat henne för över 15 knop. I sig är Najaden ett klassikskt fullriggat örlagsfartyg med enkla märssegel.
Gyllenborg Rigg har sedan ett par år tillbaka skött Najadens underhåll, vilket inkluderar både rigg, rundhult och bordläggning.