Fregatten Jylland

Idag ligger Fregatten Jylland i ebeltoft Danmark. Hon är det största träfartyget i världen idag och byggdes år 1860 åt den danska marinen. 44-kanoners Fregatten Jylland fick ny rigg av Gyllenborg Rigg 1990-1994. Vid färdigställandet av Jylland arbetade Gyllenborg Rigg i samarbete med riggaren Sven Nicklasson.
Fregatten Jylland är som det låter, en Fregatt. Det innebär att den är 3-mastad, fullriggad och har enkla märssegel. Som bekant är också fregatter örlogsfartyg. Alltså har den i princip samma rigg som Najaden som också är ett örlogsfartyg.
Sedan 1994 så är det också Gyllenborg rigg som sköter Fregatten Jyllands underhåll. Med början under 2005 skall Fregatten Jyllands rigg tas ned och totalrenoveras. Främst skall hampatågvirke bytas ut mot syntetisk hampa. Idag är Fregatten Jylland en av danmarks största turistattraktioner.