Briggen Gerda

Briggen Gerda av Gävle är en kopia av det ursprungliga fraktfartyget. Gerda beräknas att vara färdigställd år 2005 för trafik med skolungdomar där Gyllenborg Rigg färdigställer riggen. Projektet arbetade vi med under flera år och under 2004 gjorde vi klart de sista delarna av den stående riggen. Förutom skolungdomar, så är det tänkt att Briggen Gerda skall tjäna pengar på charter i Östersjön.