<

Briggen Beaver II

Är en kopia av 1700-tals briggen Beaver. Båten ligger nu som museefartyg i Boston USA. Ny rigg fick den 1974 i Thisted Danmark.