<

Blue Clipper

Fartyget är en 3-mastskonare i stål. Blue Clipper byggdes 1994 i Göteborg och seglar som charterfartyg. Gyllenborg Rigg tillverkade riggen.