<

Almers Kogg

Är en kopia av en medetida HansaKogg förlist utför hullviken i skåne. Gyllenborg Rigg tillverkade och monterade den stående riggen 2005. Under 2005 slutfördes också den löpande riggen. Nu är det tänkt att Almers Kogg skall tjäna som museum, men även chartra turister.