Vänergaleasen Mina 2005

Vi arbetade med Minas färdigställande under sommaren 2005. Resultatet ser ni på bilderna.

Överblick

Arbete på salingen Siwert
Gaffel Peket Gaffelvy