Seglatsbilder av Briggen Gerda 2005

Bilderna är tagna från en tur som Jan Gyllenborg gjorde med Briggen Gerda under sommaren 2005 då hon skulle till Stockholm för att gå upp på slip. Gerda visade sig segla förhållandevis bra för att vara en lastdragare. Mer om vad vi riggade på Gerda hittar du här.

Fockmasten Vant och tågvirke Peket
 
Salingen Bram och röjel