Föregående Första

På denna bilden är i stort sätt hela Briggen Gerdas stående rigg klar. Vi har här också monterat alla brassar.